Lietuvių kalbos mokytojai (13)

Nuo 0 iki 100
Nuo iki
(57)

Žavinta Kakčiukaitė

Esu Žavinta - būsima lietuvių filologijos ir leidybos specialistė, jau įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros pedagogės kvalifikaciją. Džiaugiuosi, jog VDU suteikė galimybę mokykloje atlikti tris netrumpą laiką trunkančias praktikas, o gyvenimas man suteikė nuostabią mentorę, kuri leido nuolatos savarankiškai vesti pamokas, o jai susirgus - ją pavaduoti, įsidarbinti mokykloje bei įsijausti į mokytojos ir penktos klasės auklėtojos vaidmenį pačiame Šv. Kalėdų įkarštyje. Turiu mokymo praktikos ne tik su vyresniais mokiniais, bet ir su mažiausiais - esu dirbusi vaikų darželyje, kaip auklėtojos padėjėja ir vaikų, grįžusių iš užsienio, lietuvių kalbos mokytoja. Jau nuo pat mokyklos baigimo (ir besimokant vidurinėje) rašiau kalbėjimus ir padėjau bendraklasiams pasiruošti, o mano pačios kalbos ir literatūros žinios taip pat nemenkos - likimas mane apdovanojo 100 balų lietuvių kalbos ir literatūros VBE, o dešimtoje klasėje rašinio dalyje nepadėjau vos vieno kablelio! Tačiau mano PUPP lietuvių kalbos įvertinimas vis vien buvo 10. Mano lietuvių kalbos ir literatūros žinios visada išsiskyrė originaliomis idėjomis, nes kūrybai atidaviau visą savo širdį, o juk tik širdimi matomi dalykai patys gražiausi ♡. Galiu tau padėti ne tik išlaikyti patikrinamuosius egzaminus, bet ir kūrybiškai perteikti bei suformuluoti idėjas, kurias galėsi panaudoti savo rašinyje. Taip pat galiu tave išmokyti morfologijos, leksikos ir sintaksės, be kurių neapsieina nei vienas mokomasis dalykas.

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(39)

Audronė Kondrotienė

Sveiki, esu Audronė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, turinti 35 metų mokymo mokykloje patirtį. Dėstau 9-12 kl. mokiniams, ruošiu dešimtokus Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP) ir dvyliktokus Valstybiniam egzaminui. Nuo 2004m.esu Valstybinio gimtosios lietuvių kalbos brandos egzamino vertintoja ir žinau, ko reikia, kad Jūsų lūkesčiai, susiję su baigiamaisiais egzaminais, išsipildytų. Ateik ir kartu įveiksime visus sunkumus.

€34.5/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(27)

Gabrielė Makarevičiūtė

Sveiki! Studijuoju Oksfordo universitete Didžiojoje Britanijoje, nuo 2018-ųjų dirbu korepetitore. Sėkmingai ruošiu mokinius stojamiesiems egzaminams į gimnaziją, padedu ruoštis viešajam kalbėjimui bei VBE rašiniui. Žinau, kaip pateikti medžiagą konkrečiai, įdomiai ir sistemingai. Mokau visus - ir ikimokyklinio amžiaus vaikus, norinčius išmokti skaityti, ir suaugusiuosius, siekiančius kalbėti bei rašyti taisyklingai, ir užsieniečius. Taip pat pradedančiuosius mokau prancūzų kalbos.

€24.15/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(14)

Danutė Balčiūnienė

Sveiki, esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja jau 35 metai. Galiu padėti mokiniams sustiprinti žinias, pasiruošti egzaminams.

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(10)

Renata Dudzinskienė

Sveiki, esu lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Renata. Dirbu 14 metų. Tikiu, kad taisyklingos rašybos ir skyrybos išmokti įmanoma 🤗Taikau įvairius mokymo ir mokymosi metodus, IKT naujoves. O kad mokymasis būtų smagus, nebijau pajuokauti ir pasmaikštauti 🤗

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(10)

Raimonda Gumbaragienė

Sveiki, esu lietuvių kalbos mokytoja. Mokau tiek mokinius, tiek suaugusius. Dirbu ištisinėje gimnazijoje, tad gerai suprantu, ko yra mokoma nuo 5 iki 12 klasės. Taip pat turiu nemaža patirties mokant vaikus ir suaugusius kitakalbius ar grįžusius iš užsienio. Mokiniams galiu padėti susigaudyti gramatikos ir literatūros vingrybėse, rašinių kūrime. Užsieniečiams ne tik pramokti svetimos kalbos, bet ir laikant valstybinės kalbos egzaminą

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(3)

Rasuolė Karpejienė

Laba diena .Esu lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja ,rusų kalbos ir literatūros mokytoja .Turiu didelę praktinio darbo patirtį,dirbau ir su rusakalbiais,visokio amžiaus vaikais ir suaugusiais.Jauniausias mokinys buvo 5m.,vyriausia mokinė-55m.Ruošiu PUPP,MBE,VBE,mokau gramatikos,rašybos,teksto kūrimo.Turiu daug savo sukurtos ir surinktos mokymo medžiagos.Nuobodu per pamokas nebus.Laukiu mokinių!

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(3)

Eimantė Arbačiauskienė

Sveiki, aš lietuvių k. mokytoja Eimantė Arbačiauskienė. Nors patirties dar turiu ne daug (2 metai), tačiau noras tobulėti ir siekti geriausių rezultatų, patirties pridėjo daug. Esu įvairių mokymų ir konkursų vertintoja bei dalyvė. Taigi, prisijunk į mano pamokas ir tobulėkime kartu.

€11.5/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(2)

Nijolė Brazdžiuvienė

Sveiki, esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Brazdžiuvienė. Mokytoja dirbu daugiau kaip 30 metų. Paskutiniuosius dvejus metus dirbu pagrindinėje mokykloje. Pagrindinį dėmesį skiriu rašybos ir skyrybos pagrindų mokymui ir įtvirtinimui. Kalbos dalykų mokomės remdamiesi literatūros kūriniais, todėl nuolat nagrinėjame ir analizuojame, atliekame teksto skaitymo ir suvokimo užduotis. Minčių reiškimas žodžiu ir raštu - netsiejamas mokantis kalbos, todėl mokomės rašinio struktūros, minčių dėstymo nuoseklumo ir aiškumo. Manau, kad mokantis visi dalykai yra svarbūs ir reikalingi, tačiau nemokėti gimtosios kalbos yra didžiausia nepagarba sau, todėl kviečiu mokytis kartu ir įveikti sunkumus.

€20.7/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(1)

Ingrida Skrinskienė

Sveiki, aš esu lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Ingrida Skrinskienė. Lietuvių kalbą dėstau 16 metų. Dirbu ištisinėje gimnazijoje, tad gerai suprantu, ko yra mokoma nuo 5 iki 12 klasės. Esu sukaupusi daug mokomosios medžiagos-teorinių aprašų, užduočių, todėl galiu pravesti lietuvių kalbos ir literatūros pamoką. Kviečiu prisijungti į mano pamokas ir tikiu, kad kartu pasieksime puikių rezultatų.

€11.5/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(0)

Matas Kandrotas

Sveiki, Mokiniai, esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Matas Kandrotas. Mokytoju dirbu jau ketverius metus ir mokau 5-12 klasių mokinius. Manau, kad mano stipriosios pusės yra nuoširdus ir betarpiškas bendravimas, šiuolaikiškumas, inovatyvių mokymo metodų taikymas, mąstymo ir kūrybiškumo ugdymas, gebėjimas dirbi nuosekliai ir sistemingai.

€23/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(0)

Rima Ona Jankauskienė

Sveiki esu mokytoja-metodininkė, darbo stažas 40 mnetų,daug metų mokykloje yra inkliuzinis mokymas, moku prisitaikyti prie moksleivio charakterio ir mokymosi tempo,gerai komunikuoju, taikau įvairius mokymometodus, daug metų dalyvavau valstybinių egzaminų taisyme.

€34.5/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ
(0)

Kristina Untulytė-Kleinienė

Sveiki, esu vyr. lietuvių kalbos mokytoja, literatūrologė. Darbo patirtis mokykloje - 14 metų. Vienerius metus dirbau Airijos lituanistinėje mokykloje. Šiuo metu mokau 5-10 klases. Padedu ruoštis standartizuotiems testams, 10 klasės PUPP patikrinimui. Taikau įvairius mokymo/si metodus. Turiu patirties su mokiniais, grįžusiais į Lietuvą iš angliakalbių šalių. Galiu padėti suprasti lietuvių kalbos gramatikos ir literatūros labirintus. Kviečiu keliauti drauge! :)

€17.25/ pam.
UŽSAKYTI PAMOKĄ