Hibridinio ugdymo organizavimas, pamokos elementai, struktūra ir šiuolaikiniai mokymo metodai

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Seminaro metu lektorė aptarė hibridinio ugdymo proceso organizavimą ir struktūrą bei šiuolaikinius mokymo metodus, tinkančius nuotolinėms pamokoms: vaizdo pamokų organizavimo įrankius ir galimybes, aplinkos bendravimui ir bendradarbiavimui (TedEd, TesTeach, Linoit, Google Meet, Microsoft Teams, ZOOM).

Apie lektorę: Eglė Vaivadienė yra įvairių švietimo projektų koordinatorė ir vadovė Lietuvoje. Eglė yra įgyjusi šias Švietimo konsultanto kompetencijas: virtualių mokymosi aplinkų diegimo Lietuvos mokyklose švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 1321); IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 2221); Edukacinės IKT kompetencijos lektorė (Paž. Nr.: 1337); Mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja.