Eglė Vaivadienė. IKT įrankiai mokinių pasiekimų vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Seminaro metu lektorė aptarė mokinių pasiekimų gerinimo strategijas: IKT įrankius mokinių pasiekimų vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus ir apžvelgs Mentimeter, Socrative, Showbie, Quizizz, Kahoot!, Plickers, Quizelize programų naudojimą.

Apie lektorę:

Eglė Vaivadienė yra įvairių švietimo projektų koordinatorė ir vadovė Lietuvoje. Eglė yra įgyjusi šias Švietimo konsultanto kompetencijas: virtualių mokymosi aplinkų diegimo Lietuvos mokyklose švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 1321); IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 2221); Edukacinės IKT kompetencijos lektorė (Paž. Nr.: 1337); Mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja.