DigCompEdu sistema. Pedagogų skaitmeninė kompetencija.

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Kol kas mokomoji medžiaga kaip turinys Jums nėra prieinamas, kadangini Jūsų profilis šiuo metu laukia administratoriaus patvirtinimo.

Seminaro metu lektorė supažindino su visų lygių pedagogams skirta Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema “DigCompEdu” ir aptarė į šešias sritis suskirstytas 22 pagrindines kompetencijas.

Seminaro metu buvo aptariamos šios sritys: profesinis aktyvymas, bendraviams ir bendardarbiavimas, kompetencijų tobulinimas.
Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis.
Mokymas ir mokymasis: konsultavimas, mokymasis bendradarbiaujant, savivaldis mokymasis.
Mokinių pasiekimų vertinimas.
Mokinių įgalinimas.
Mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimas.

Apie lektorę: Eglė Vaivadienė yra įvairių švietimo projektų koordinatorė ir vadovė Lietuvoje. Eglė yra įgyjusi šias Švietimo konsultanto kompetencijas: virtualių mokymosi aplinkų diegimo Lietuvos mokyklose švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 1321); IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė (Pažymėjimo Nr.: 2221); Edukacinės IKT kompetencijos lektorė (Paž. Nr.: 1337); Mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja.