Kokius mokesčius turėsiu mokėti?

Gaunant papildomas pajamas mokesčiai apskaičiuojami LR įstatymų nustatyta tvarka.